Нашите ценности

Ценности, в които вярваме:

  • България е една от най-древните държави в света, с многостранно развити през вековете култура и образование, които част от най-доброто в Световната история.
  • Българската култура  в САЩ, Канада, Европа е част от многообразието, което дават идентичност на съвременните мултикултурни общества, и успешната им интеграция е гаранция за стабилност и просперитет.
  • Българската/славянската  писменост е причина много народи в света да имат своя култура и държавност, и като такава, ние се гордеем, че България е дало началото й.
  • Българите със своята история, култура, наука, бизнес и спорт, сме част от съвременната Цивилизация, и като такива имаме право да се гордеем с това. Днес ние получаваме , но и даваме много опит на развитите страни.
  • Своята свобода, независимост и успехи сме постигнали благодарение на собствените си качества, трудолюбие, непримиримост към тиранията и смелост. Но сме благодарни на всеки народ или гражданин, които е пожертвал себе си, или ние е помогнал за нашето право да дишаме свободно.
  • Националните ни празници и важни дати, с които се гордеем са повод за гордост, не за разделение.
  • Образованието и възпитанието в  Родолюбие са също толкова важни, колкото уважението към други нации и техните култура, образование и постижения.
  • Искаме да предадем на децата си красива, чиста, независима и Свята България – такава, каквато сме я получили от родителите си.
  • България е навсякъде, където има българин, който се гордее с произхода си.

Ако желаете да ни сътрудничите, моля свържете се с нас: