Български Институт

Български Институт е организирана инициатива, за рекламиране и поощряване на български инициативи, добри практики, и резултати.

Ние не рекламираме партии или политици , ние сравняваме факти, правим анализи, и търсим да открием светлината в тунелите, да открием мъждукащите изкрици хубави неща, които се случват и в България.

Родината ни е изключително красива, плодородна и с многовековна история – нека се гордеем с нея.