Становище относно определяне на състава и дейността на ДОККПБДП

СТАНОВИЩЕ

от „ИНСТИТУТ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“

Относно: изменение и допълнение на Постановление № 220 на Министерския съвет от 2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (ДОККПБДП)

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

През последните четири години рисковете за сигурността на българските граждани нарастват значително въпреки усилията на държавните институции и в частност МВР да ограничат пътнотранспортния травматизъм. Констатира се нарастващото неизпълнение на посочените стратегически цели в Национална стратегия за подобряване безопасността в движението по пътищата (БДП) в България за периода 2011-2020 г. Реалният брой на загиналите участници в движението при ПТП през 2015 г. надвишава с 48 лица броя им през 2014 г. и достига 708 души. Броят на загиналите при ПТП през 2016 г. остава отново 708 души. През 2017 г. се констатира спад с 26 лица спрямо 2016 г.. Тези данни съпоставени с прогнозния темп за намаляване на жертвите от Стратегията показват, че в 2014 г. загиналите са повече с 40 лица; в 2015 г. – 120 лица и през 2016 г. – 165 лица и през 2017 г. – 178 лица. Този проблем се превръща в риск за националната ни сигурност. В резултат на пътно-транспортните произшествия националните икономики всяка година търпят загуби в размер над 2% от брутния вътрешен продукт. В България, където травматизмът и броят на ПТП са около 2.5 пъти по-високи спрямо средните в ЕС, това се равнява на 1, 8 мрд. лева. Анализ на Института за пътна безопасност констатира, че основна причина за нарастващото

 

неизпълнение на стратегическите цели е липсата на координиращ експертен орган. Този орган трябва да работи за създаването на база данни в информационна система като механизъм за управление на системата за БДП, да анализира проблемите, политиките и да извършва мониторинг на дейността на всички държавни институции отговорни за БДП, да работи за формирането и провеждането на политиката за интеграция на международното и европейско законодателство в областта на БДП и не на последно място да организира и провежда научно-изследователска и образователна дейност в областта на БДП. При сега действащия модел на управление на БДП тези задачи би трябвало да изпълнява Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, но на практика тя не разполага с административен капацитет и ресурси за изпълнението на тези задачи.

Министърът на вътрешните работи е предложил на Министерски съвет проект за изменение на Постановление № 220 от 2003 г. за определяне на състава и дейността на ДОККПБДП. В проекта не са предвидени възможности за решаване на основните задачи за ефективно управление на системата за БДП. Комисията продължава да не разполага с административен капацитет самостоятелно да извършва задълженията си възложени от ЗДвП. Не е посочено кой ще изготвя докладите и анализите за състоянието на БДП. Не посочено кой ще контролира изпълнението на задачите и целите. Комисията се казва, че е държавно-обществена, но в нея не членуват НПО в обществена полза. Представителите на обществеността в комисията са четири. От тях Българския червен кръст и Националното сдружение на общините са регистрирани в обществена полза и имат ясно дефинирани в тази насока цели и задачи, публично оповестени чрез техните устави. Другите две организации обаче са регистрирани в частна полза и безопасността на пътното движение не е обявена публично сред техните цели и задачи.

 

Уважаеми господин Борисов,

Отговорността за управлението на системата за БДП е на МС и респективно на Вас като негов председател. За да може да управлявате ефективно БДП е необходимо да  се предоставя достоверна експертна информация, която безпристрастно да отрази състоянието на системата за БДП. В ЗДвП са възложени отговорности на 11 (единадесет) държавни институции. Желанието на авторите на тези документи да разпределят отговорността между всички държавни институции и потребителите на пътната система, без да е ясно кой носи общата отговорност, създава предпоставки отговорността  да се загуби. Така предложените документи ще задълбочат процесите на разпад при управлението на БДП и ще продължим да сме най-опасната страна в ЕС по отношение на сигурността по пътищата.

 

Необходимо е преформатиране на сега действащия модел на управление на системата за БДП за да се влезе в режим на ограничаване на пътнотранспортния травматизъм в България. Съгласно чл. 105 ал.2 на Конституцията отговорността за националната сигурност на българските граждани е на МС. Предлагаме да не се приема от МС проект на изменение на Постановление 220. Експертите на Института за пътна безопасност имат готовност да се включат в заседание на МС и представят решения за изграждане на ефективна системата за управление на БДП.

 

 

София                                                                       Председател на УС:

02.07.2018 г.                                                                                                  /Руслан Вуцов/

Please follow and like us:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *