Цели, задачи и структура

 1. Цели
 • Повишаване нивото на ПБ в страната;
 • Обединяване експертния потенциал в областта на ПБ;
 • Изграждане и развитие на международни контакти, обмяна на опит и добри практики;
 • Генериране, поддръжка и разпространение на информационни ресурси, свързани с ПБ;
 • Подпомагане дейността на държавните органи и институции в сферата на ПБ и научно изследователска дейност;
 1. Задачи
 • Осъществяване на постоянен мониторинг на дейността на всички институции отговорни за ПБ;
 • Изготвяне и разпространение доклади, анализи и изследвания за състоянието на ПБ и ефективността на противодействието на пътнотранспортния травматизъм;
 • Обективен анализ на ПТП и причините водещи до тях;
 • Изготвяне на концепции и стратегии за внедряване на ИТС и международни стандарти в организациите участващи в движението по пътищата на страната;
 • Поддръжка и предоставяне на информационни и статистически данни;
 • Участие в или организиране на международни семинари и конференции по ПБ;
 • Реализация на инициативи за обучение и популяризация;
 • Изготвяне на становища по законопроекти свързани с ПБ;
 • Изработка и поддръжка на информационен сайт и мобилни приложения за ПБ;
 • Реализация на медиен проект в сферата на ПБ;
 1. Структура