Членове

Сдружение „Институт за пътна безопасност“ започна да набира членове.

Може да се присъедините към нас от тук: СТАНИ ЧЛЕН

Ние, членовете на ИПБ, се ангажираме да предприемем енергични действия и да въведем мерки за ускоряване на напредъка в пътната безопасност, поемаме задължението, в рамките на своята отговорност и специфичност, да работим по пътя на намаляване на жертвите на пътя.

Колективни членове

Сдружение „Мрежа за инициативи и решения”   (учредител)- организация на хора с опит и експертиза в различни области, чиято основна цел е да развиват гражданското общество в България.

Фондация „Безопасни улици от Валя”  (учредител)-  организация на хора пострадали от ПТП, чиято основна цел e намаляване на предпоставките и броя на ПТП с пешеходци. Фондацията участва в различни проекти и програми и реализира кампании за безопасността на движението по пътищата.

НУ „Христо Ботев“ гр. Плевен със своите 456 ученици, чрез представляващият училището директор Цветелин Горанов. Предпочитано от всички в региона, училището е с традиции по безопасността на движението.

 

Сдружение „Клуб Форд България“ цели да популяризира и утвърди престижа на марката Форд в България, както и поведението на пътя основано на взаимно уважение и толерантност, при стриктно спазване на правилата за движение

 

„Сдружение на българските професионални шофьори“ осъществява  дейност изразяваща се в: популяризиране и най вече изграждане на добрия имидж на професията “Професионален шофьор” сред българската общественост чрез реклама и материали в медиите, Интернет и всички други възможни средства; организиране на съвместни мероприятия с други нестопански организации, обществени, държавни и общински институции за постигане целите на Сдружението, сигнализиране на всички компетентни институции за нарушаване правата на транспортния работник, гарантирани им от действащите нормативни и ненормативни актове.

 

 

Индивидуални членове

Членове живеещи в чужбина

 

 1. Андрей Ненов– Завършва Технически Университет – София. След 1990 г. активно участва в създаването и работата на неправителствени, политически и младежки организации, вкл. председател на Федерацията на независимите студентски дружества (ФНСД). Работил е като преподавател по информационни технологии в Университет “ Проф. Асен Златаров“ – гр. Бургас. В момента е интернет мениджър в Американската Автомобилна Асоциация.
 2. Марио Танев– член на множество организации за пътна безопасност в САЩ (WalkSF, Streetsblog SF), обществен транспорт (San Francisco Transit Riders) и велосипедисти (Коалиция за велосипеди в Сан Франциско). Водил е успешна кампания в Сан Франциско Транзит Riders за подобряване на автобусната услуга, позволяваща качване от всяка врата. Идеолог и поддръжник на Фондация „Безопасни улици от Валя“. Работи в САЩ.
 3. Александър Радонов от Франция – завършва „Социални дейности”, „детско-юношеска и училищна психология” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и „Монтесори педагогика” за деца между три и шест години, изкарана в Чехия.
 4. Владимир Бояджиев– завършва „Бизнес- администрация” в Бургаски свободен университет. Работи в САЩ в сферата на транспортните услуги.
 5. Методий Стелянов от Австралия – завършва гражданска специалност: „Авиационна техника и технологии“, военна специалност: „Организация и управление на тактическите подразделения от ВВС“ в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново, Факултет „Авиационен“ – Долна Митрополия.
 6. Иван Белопитов от София, живее в Швейцария – завършва „Транспортно строителство-пътно строителство“ във Висш институт по архитектура и строителство – София, следдипломна квалификация „Организация и безопасност на движението по пътищата“ в Технически университет – София. Сертификат за право на провеждане на Road Safety Audit (RSA) http://www.vss.ch/fileadmin/redacteur/Alle_Files/Tagung/ISSI_Zertifizierte_Fachpersonen.pdf, Лектор на курсове на инженери за придобиване на сертификат RSA. Автор е на множество научни публикации в Швейцария. Член на Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS (нормативна дейност):- 1995 – 2008: FK 3 „Verkehrstechnik“, Präsident der Expertenkommission „Gestaltung und Betrieb“ Vereinigung Schweizerischer Verkehrsingenieure – SVI.
 7. Свилен Моллов от Бургас /живее в Австрия/ – завършва Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – гр. Бургас. Работи в сферата на услугите – продажби онлайн.
 8. Теодора Стефанова от Велико Търново /живее във Великобритания/ – завършва „Социална психология“ и „Организационна психология“ във Франция, докторска степен от Френския Университет (Paris 8) и Австралийския Университет (QUT), по обединена програма между двата университета и две научни лаборатории по пътна сигурност (IFSTTAR- Versailles- Satory, France) и CARRS-Q, Australia, с тема: Поведение на пешеходците по железопътни прелези  с автоматична защита. Работи в сферата на пътната сигурност в TRL (transport research lab), UK. Член е на CADROSA (Consortium of Adolescent Road Safety, Australia).

 

 

 

Членове живеещи в България (по области)

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

 1. Ренет Вагалийска от гр. Благоевград –  студентка в Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград, програма „Здравни грижи” – медицинска сестра.
 2. Радослав Дурев от Банско – студент в Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград, програма „Туризъм”. Работи в сферата на услугите – ски учител.
 3. Борис Джолев  от гр. Благоевград  – завършва „Междубанков мениджмънт” в Италиански университет „Бокони“ –  гр. Милано. Работи  в сферата на транспорта.
 4. Иван Лазов от гр. Благоевград – завършва „Педагогика” в Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград. Работи в сферата на медиите – журналист.
 5. Николай Ангелаков от Гоце Делчев – завършва Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“ – Благоевград. Работи в сферата на производството – производство на мебели.
 6. Веселинка Дурчова от Банско – завършва „Педагогика“ в Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград. Работи в областта на образованието – учител.
 7. Георги Татарски от Разлог – завършва „Автомобилен транспорт“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Работи, като експерт по транспорта.

 

 

ОБЛАСТ БУРГАС

 

 1. Стоян Грозев от Бургас – завършва стопанско управление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас. Занимава се с търговия и логистика – управител на фирма.
 2. Тодор Атанасов от гр. Бургас – завършва Техникум по механотехника и електротехника – гр. Бургас. IT Manager.
 3. Красимира Иванова от гр. Бургас – завършва Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“. Работи в сферата на  строителната дейност – офис  служител.
 4. Стефка Делчева от гр. Бургас – завършва Транспортна техника и технологии – гр. Варна. Занимава се с фотография на свободна практика .
 5. Петя Станчева от гр. Бургас – завършва „Финанси” във Великотърновски университет „ Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново. Работи като счетоводител.
 6. Сурен Анмахян от гр. Бургас – завършва Професионална гимназия по транспорт гр. Бургас.
 7. Ирина Янкова от гр. Приморско – завършва „Икономика и маркетинг” в МТМ колеж. Работи в сферата на услугите.
 8. Мария Атанасова от гр. Бургас – завършва „Френска филология” във Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново. Работи в сферата на услугите – преводач.
 9. Елена Петкова от гр. Бургас – завършва ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас. Работи в сферата на консултантските услуги – офис мениджър.
 10. Златина Рускова от гр. Бургас – завършва „Икономика” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов.
 11. Мариян Иванов от гр. Бургас – завършва „Журналистика” в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Работи в сферата на медиите – журналист
 12. Йордан Йорданов от гр. Бургас – завършва Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Работи в сферата на сигурността.
 13. Мария Стефанова от гр. Бургас – завършва „Психология” във Великотърновски университет „ Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново. Работи в областта на медиите.
 14. Мария Мамарова от гр. Бургас – завършва Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ гр. Бургас. Работи в сферата на услугите.
 15. Янка Петкова от гр. Бургас – завършва „Маркетинг и управление” във Висше училище по Мениджмънт – гр. Варна. Работи в сферата на услугите – търговски представител.
 16. Стоян Кирязов от гр. Бургас – завършва „Бизнес администрация” в Бургаски свободен университет. Занимава се с предприемаческа дейност.
 17. Емилия Карабулева от гр. Бургас –  майка на Марияна, загинала при ПТП. Журналист.
 18. Цвета Янчева от гр. Бургас – завършва СУ „Димчо Дебелянов“. Занимава се в сферата на застрахователните услуги.
 19. Ивайло Стаменов от гр. Бургас – завършва „Микроелектроника” в Политехнически университет гр. Лвов – Украйна. Работи в сферата на услугите – инженер.
 20. Тихомир Димитров от гр. Бургас – завършва „Пътно инженерство” в Университет по архитектура, геодезия и строителство – гр. София. Работи в сферата на услугите – инженер-проектант „Пътно строителство“.
 21. Свобода Атанасова от гр. Бургас – завършва „Право” в Бургаските свободен университет. Работи в сферата на медиите – редактор и журналист.
 22. Деян Симеонов от Бургас – завършва „Машиностроене и уредостроене“ в Технически университет – София, филиал Пловдив. Урбанист.
 23. Георги Георгиев от Бургас – завършва „Международна икономика“ във Великотърновски университет „ Св. св Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Търговец
 24. Маргарита Скопчанова от Бургас – завършва „Финансово-счетоводен мениджмънт“ във Великотърновски университет „ Св. св. Кирил и Методий“. Работи в областта на услугите – счетоводител.
 25. Диян Димов от Бургас – завършва „Управление на водния транспорт“ в Одески политехнически институт. Общински съветник.
 26. Живко Бъклев от Бургас – завършва „Инженер по автоматика” в Технически университет – София. Инженер по автоматика.
 27. Таня Милева от Поморие . завършва „Рехабилитация“ в Медицински колеж „Асен Златаров“ – Бургас, „Кинезитерапевт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ – София. Кинезитерапевт.
 28. Нела Иванова от Бургас – завършва „Социални дейности“ в Бургаски свободен университет. Работи, като социален работник.
 29. Костадинка Георгиева от Бургас – завършва „Право“ в Бургаски свободен университет. Адвокат.
 30. Радко Петров от Бургас – завършва „Треньор по автомобилен спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ – София. Работи, като пожарникар, автоинструктор.
 31. Екатерина Димитрова от Бургас – завършва „Право” в Бургаски свободен университет. Работи, като юрист
 32. Диляна Славова от Бургас – завършва „Агроекология“ в Бургаски свободен университет и „Бизнес администрация“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. Работи, като икономист.
 33. Десислава Грозева от Бургас. Работи в сферата на образованието – учител.
 34. Томи Андронов от Бургас – завършва „Технология на силикатите“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ –  Бургас. Инженер – химик
 35. Стоян Стоянов от Бургас – завършва „Автоинструктор“ в Технически колеж – Ямбол, „Технология и управление на транспорта“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Спедитор.

 

 

 

ОБЛАСТ ВАРНА

 

 1. Маринела Станчева от гр. Варна – завършва Шуменския университет със специалност Екология. Работи към Басейнова дирекция – гр. Варна.
 2. Станислав Александров от гр. Варна – завършва Икономически Университет – гр. Варна. Занимава се със собствен бизнес.
 3. Донка Великова от гр. Варна – завършва Професионална гимназия по туризъм – гр. Варна.
 4. Масис Бояджян от гр. Варна – студент „Туризъм” в Икономически университет –  гр. Варна.
 5. Пенка Тронкова от Вълчи дол – завършва СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол. Търговец.
 6. Яна Михалева от Вълчи дол – завършва „Агрономство“ в „Аграрен университет – Пловдив“. Агроном.
 7. Димо Стоев от Варна – завършва „Финанси” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов. Финансист.
 8. Ивелина Йорданова от Варна – завършва „Мениджмънт и публична администрация“ във Варненски свободен университет „Черноризец храбър“ . Държавен служител.
 9. Илия Русев от Варна – завършва Спортно училище „Георги Бенковски“ гр. Варна. Строител.
 10. Иван Николов от Варна – завършва ОУ Васил Левски“ гр. Вълчи дол. Шофьор в търговски дружество.
 11. Глория Павлова от Варна – студентка „Експлоатация на флот и пристанища“ във Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.
 12. Станислав Янчев от Долни Чифлик – завършва „Механизатор селско стопанство“ в Професионална гимназия по селско стопанство „Иван Владимирович Мичурин“ гр. Долни чифлик. Военнослужещ.
 13. Любомир Янчев от Варна – завършва „Финанси“ и „Публични финанси“ в Икономически университет – Варна. Занимава се със частен бизнес в областта на финансите, туризма и бижутерията.
 14. Виктория Йорданова от Варна – студентка „Индустриален мениджмънт“ в Технически университет – Варна.
 15. Крум Крумов от Варна – завършва „Икономика и управление на търговията“ в Икономически университет – Варна. Директор.
 16. Неделчо Добрев от Варна – завършва Професионална гимназия по селско стопанство „Иван Владимирович Мичурин“ гр. Долни чифлик. Работи в сферата на услугите – механик на леки автомобили.
 17. Димитър Атанасов от Варна – завършва „Инженер по телекомуникации“ в Технически университет – Варна.
 18. Миглена Железова от Варна – завършва „Технолог на храната“ в Професионална гимназия по туризъм – Варна. Управител.
 19. Тодор Докимов от Варна – завършва „Машинен инженер“ в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново. Работи в сферата на транспорта.
 20. Стоянка Дойчева от с. Щипско – завършва „Счетоводство и контрол“ в Икономически университет – Варна. Работи в сферата на услугите – счетоводител.
 21. Симона Калоянова от с. Звездица – завършва „Стопански мениджмънт“ във Висше училище по мениджмънт – Варна. Работи в областта на застраховането.
 22. Ивайло Желязков от Варна – завършва „Психология на човека“ във Варненски Свободен Университет, „Информатика“ в Икономически Университет Варна, „Автоматика, Роботика и Управляващи компютърни системи“ в  Технически Университет Варна. Занимава се с пътна безопасност от 2005 година. Притежава патент номер 66564 -„комбинирана сигнално-звукова система превозни средства“-оценка ААА. Създател на десет проекта за намаляване риска от ПТП със световно значение.
 23. Анатоли Ангелов от Варна – завършва „Икономика“ в Икономически университет – Варна. Икономист. Работи в сферата на услугитe.
 24. Росица Иванова от Варна – завършва „Мениджмънт на международния туризъм“ в МТМ колеж. Работи, като управител.
 25. Светослав Жеков от Варна – завършва „Икономика на строителството“ в Икономически университет гр. Варна. Работи в областта на строителството
 26. Юлия Денева от Варна – студентка „Строителен бизнес и предприемачество“ в Икономически университет – Варна.
 27. Капка Кателиева от Варна – завършва „Производство на кулинарни изделия и напитки“ Професионална гимназия по туризъм „Професор д-р Асен Златаров“. Организатор сватби в Ритуална зала – Варна.
 28. Марио Кроненберг от Варна – завършва инженерна специалност в областта на компютърни технологии. Писател.
 29. Христина Петрова от Варна – завършва „Финанси“ и „Мениджмънт на хотели и ресторанти“ в Икономически университет Варна. Работи в областта на туризма – туристически агент
 30. Николета Славова от Варна – завършва „Анeстезиология, реанимация и интензивни грижи“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, била е и преподавател в същият университет. Работи в сферата на здравеопазването – лекар.

 

 

 

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 1. Калин Гоздрев от гр. Велико Търново.
 2. Таня Йорданова от гр. Свищов – завършва „Финанси и здравен мениджмънт” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов
 3. Петър Петров от Велико Търново – завършва Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново. Автоексперт.
 4. Даянa Георгиева от Гора Оряховица – завършва „Бизнес администрация“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов.
 5. Красимир Костадинов от Велико Търново– завършва „Шофьор и автомонтьор“ в Професионална гимназия по транспорт „Васил Друмев“ – Стражица. Работи, като международен шофьор. Председател на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение на българските професионални шофьори“.
 6. Пламен Тонев от Свищов – завършва „Електротехник високо напрежение“ в Узбекистански индустриален техникум. Работи, като международен шофьор.

 

 

ОБЛАСТ ВИДИН

 

ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 1. Веселин Горанов от Роман – завършва Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София. Пенсионер.

 

 

ОБЛАСТ ГАБРОВО

 

 1. Пенчо Христов от Габрово – завършва „Електронна техника и микроелектроника“ в Технически университет – Габрово. Пенсионер.
 2. Татяна Стойчева от Севлиево – завършва „Икономика и експлоатация на автомобилния транспорт“ в Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – Плевен. Председател на комисия за ГТП.
 3. Божидар Косев от Габрово – завършва „Шлосер, монтьор“ в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Габрово. Работи в областта на строителството.
 4. Тодорка Мирчева от с. Малуша – завършва „Социални дейности“ в Технически университет Габрово. Работи в администрация.
 5. Мариела Пеева от Габрово – завършва „Руска филология“ и „Психология“ във Великотърновски университет „ Св. св Кирил и Методий“. Работи в администрация.

 

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 

 1. Димитър Стоев от Добрич – завършва „Счетоводство и контрол“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов. Работи в сферата на безопасността

 

 

 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

 

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

 

 1. Сергей Недялков от Ловеч – завършва „Право“ във Великотърновски университет „ Св. св Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Работи в областта на застраховането.
 2. Теменужка Величкова от Тетевен – завършва „Здравен, административен и социален мениджмънт“ във Великотърновски университет „ Св. св Кирил и Методий“. Работи в областта на здравеопазването – медицинска сестра. Ангажирана е и в „Общностен център за деца и семейства“ – Тетевен.
 3. Лъчезар Димитров от Тетевен – завършва Професионална гимназия по промишлени технологии – Тетевен. Работи в областта на здравеопазването – стерилизатор.

 

 

ОБЛАСТ МОНТАНА

 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

 1. Даниела Дулчева от гр. Велинград –  студентка в Югозападен университет „Неофит Рилски” –  гр. Благоевград, програма „Здравни грижи” – акушерка.

 

 

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 

 1. Илиана Цировска от гр. Плевен – завършва инженерна специалност в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Занимава се с предпечат и дизайн.
 2. Даниела Стефанова от гр. Плевен – завършва Професионална гимназия „Захарий Зограф“. Работи в сферата на образованието.
 3. Ирена Петкова от гр. Плевен – завършва „Предучилищна и начална училищна педагогика”  във Великотърновски университет „ Св. св. Кирил и Методий“ , медицински лаборант в Медицински колеж – гр. Плевен. Работи  в сферата на образованието – учител.
 4. Мирослав Голишарски от Плевен – завършва „Електрообзавеждане и електроснабдяване“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Електроинженер.
 5. Стефан Кръстев от Плевен – завършва Богословския факултет на Софийския университет. Работи се в областта на изкуствата (писател).
 6. Румен Дечев от Плевен – завършва „Мениджмънт и сервизна техника“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Инженер мениджър, има собствен бизнес.
 7. Тодор Стоянов от Плевен – завършва „Авиационна техника и технологии“ в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново. Работи в държавният сектор, като системен администратор в информационно обслужване.
 8. Татяна Катева от с. Ракита, община Червен бряг – завършва „Машинен инженер“ и „Педагогика“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Психолог.

 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

 1. Стоянка Грозданова от гр. Пловдив – завършва „Стопанско управление” в Бургаски свободен университет. Работи в сферата на медиите – журналист.
 2. Паулина Стоянова от гр. Пловдив – завършва „Рекламен и графичен дизайн” в Национална художествена академия – гр. София. Работи в сферата на образованието, фотографията и графичния дизайн.
 3. Весела Казашка от гр. Пловдив – завършва „Българска и Руска филология”, „макроикономика” в Пловдивски университет „Па­и­сий Хи­лен­дар­ски“ . Занимава се в сферата на услугите – мениджър и преподавател.
 4. Петър Троянов от с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, обл. Пловдив – завършва „Технология и управление на транспорта“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Работи в завод за домакински уреди.
 5. Николай Чавов от Хисаря – завършва „Международно сътрудничество и помощ за развитие“ в Университет Аалборг, Дания. Работи, като консултант по Пътна безопасност – Мениджър Международни Проекти в сферата на Транспорт и Пътна безопасност.
 6. Диана Тапалилова от Асеновград – завършва „Начална педагогика“ и „Икономика на туризма“ в Пловдивски университет „Па­и­сий Хи­лен­дар­ски“ , „Политическа и културна география“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работи, като регионален директор към сферата на образованието.
 7. Господин Иванов от Пловдив

 

 

ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

 1. Боряна Терзиева от гр. Разград – завършва Софийския университет със специалност „Европеистика“. Магистратурата й е в Стокхолмския университет на тема „История на модата“ и магистърска степен по „Маркетинг и мениджмънт на модата“. Стажантската й програма е в компанията за маркетингова стратегия Viseum, след това работи в Zanox – дигиталния маркетинг. От 01.01.2017г. е привлечена в Барселона от холдинг „Criteo, занимава се с дигиталния маркетинг като отговаря за Скандинавската секция: Швеция, Норвегия, Дания и Финландия.
 2. Веселина Цветкова от гр. Разград – завършва „Българска и Руска филология“ във Великотърновския университет. Работи е сферата на образованието.
 3. Кирил Цветков от гр. Разград – студент в Русенския университет. Работи в сферата на технологиите.
 4. Румяна Цветкова от гр. Разград – студентка в Икономически университет Варна.
 5. Христо Георгиев от гр. Разград – завършва специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” в Русенски университет.  Работи като специалист здравословни и безопасни условия на труд.
 6. Ралица Терзиева от гр. Разград – завършва „Туризъм” в Икономически университет – гр. Варна. Занимава се със собствен бизнес.
 7. Венелин Иванов от Разград – завършва инженерна специалност „Автотранспорт, трактори и кари“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Специалист в областта на автомобилния транспорт и експерт в областта на движението.
 8. Валентина Димитрова от Кубрат – завършва „Химия и физика“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и „Информационни технологии“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Работи в сферата на образованието – учител.
 9. Мая Габровска от Разград – завършва  „Противодействие на престъпността“ във „Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“. Занимава се с частен бизнес.

 

 

ОБЛАСТ РУСЕ

 

 1. Мелвин Джеферова от Русе – завършва „Индустриален мениджмънт“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Търговски представител е в търговско дружество.
 2. Виктория Андреева от Русе – завършва „Счетоводство и контрол“ във Великотърновски университет „ Св. св Кирил и Методий“, „Учител по математика и информатика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, специализации: „Преподавател – инструктор“ в Тракийски университет Стара Загора, „Консултант – преподавател“ в курсове за превоз на опасни товари. Работи, като преподавател по Безопасност на движението и в курсове за превоз на опасни товари, Управител на учебен център за подготовка на кандидати за водачи на МПС, работи и като счетоводител.
 3. Евгений Маринов от Русе – завършва „Счетоводна отчетност“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов. Финансист.
 4. Кремена Николова от Русе – завършва „Технология и управление на транспорта“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Работи в сферата на услугите – специалист оператор.
 5. Мехмед Торлаков от с. Смирненски, обл. Русе – завършва „Техник – животновъд“ в Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов Чифлик. Работи, като домакин.

 

 

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 1. Мехмедали Джевает Мехмедали от гр. Силистра- завършва СУ „Климент Охридски“, специалност „Екология“. Работи в сферата на общинската администрация.
 2. Джевает Бекир от Дулово – Домакин в Средно училище „Васил Левски“ – гр. Дулово.
 3. Гюлбихан Бекир от Дулово – завършва „Обществено хранене“ в Професионална гимназия по туризъм.

 

 

         ОБЛАСТ СЛИВЕН

 

 1. Стойко Стойков от гр. Сливен – завършва „Транспортно строителство” в Университет по архитектура, строителство и геодезия. Работи в областта на проектирането.
 2. Николай Колев от Сливен – образователна и научна степен “Доктор”, в професионално направление, научна специалност: Организация и управление извън сферата на материалното производство,с тема доктората „Дейност на пътна полиция при ПТП“. Експерт по безопасността на движението по пътищата. Магистър по специалност „Право“ в Бургаски свободен университет.

 

 

       ОБЛАСТ СМОЛЯН

 1. Димитър Кръстанов от Смолян – завършва „Двигатели с вътрешно горене“ в Технически университет – София. Председател на Общински съвет Смолян.

 

 

 

ОБЛАСТ СОФИЯ

 

 1. Силвия Георгиева от гр. Костинброд – завършва „Транспортно строителство” във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София. Работи в сферата строително-монтажните дейности.
 2. Мария Чолакова от гара Елин Пелин – завършва Медицински университет – гр. София. Работи в сферата на услугите – лекар.
 3. Ангел Сапаревски от Долна баня – завършва „Изчислителна техника” в Национален университет „Васил Левски” . Консултант по ISO 39001:2014 Система за управление на безопасността на движение по пътищата.
 4. Станислав Станилов от Самоков – завършва Професионална гимназия по туризъм – Самоков. Работи в областта на сигурността.
 5. Димитър Байрактаров от Нови Искър – завършва „Икономика“ в Университет за национално и световно стопанство в гр. София. Икономист, журналист.
 6. Димитрина Стойнова от с. Нови хан – завършва „Икономика“ в Национално търговско-банкова гимназия – София. Управител на транспортна фирма.
 7. Цветанка Йотина от с. Мирково – завършва „Икономика на промишлеността и капитално строителство“ в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“- Кюстендил. Кмет на Община Мирково

 

 

ОБЛАСТ СОФИЯ – ГРАД

 1. Владимир Илиев от гр. София – бивш български автомобилен състезател, председател на Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС) и преподавател по специалност „Автомобилен и мотоциклетен спорт“ в Национална Спортна Академия.
 2. Владимир Попов от гр. София –   преподавател в УАСГ и работи като ЖП инженер.
 3. Георги Русинов от гр. София – завършва ТУ София, работи в сферата на туризма.
 4. Нина Николова– Завършва „Икономика“ в УНСС и Филмова и телевизионна режисура в НБУ, специалност „Право на Европейския съюз“ в Софийски университет и Университета в Ненси, Франция. Докторант по право и политология. Създава над 10 документални филма, между които и за Децата на загиналите полицаи – 2006г. Работи в сферата на PR и рекламата.
 5. Светлана Горова от гр. София. Работи в сферата на здравеопазването.
 6. Цветомира Божилова от гр. София – има логопедично образование. Работи като офис администратор.
 7. Боян Ждребев от гр. София – завършва „Автоматизация” в Технически университет – гр. София, Занимава се с търговия на автомобили.
 8. Момчил Куцаров от София – завършва Софийски университет гр. София, специалност ”Геология”. Занимава се със строително-ремонтна дейност.
 9. Мадлена Панова от гр. София – завършва Средно училище „Димитър Попниколов“ – гр. София. Работи в сферата на услугите.
 10. Алесандро Джерето от гр. София – завършва „Международни отношения” в Падуански университет – гр. Падуа Италия . Работи в сферата на застрахователната дейност – Завеждащ инвестиционната политика.
 11. Милена Стоянова от гр. София – Работи в сферата на услугите – счетоводител.
 12. Владимир Бянов от гр. София – завършва специалност ” Пътен инженер” в Университет по архитектура, геодезия и строителство –  гр. София
 13. Силвия Динева от гр. София – завършва „Българска филология” в Бургаски свободен университет. Работи в сферата на образованието – учител.
 14. Тодор Тодоров от гр. София – завършва Медицински университет – гр. София. Работи в сферата на здравеопазването – детски педиатър.
 15. Боян Боянов от гр. София – завършва „Маркетинг и мениджмънт” в Университет за национално и световно стопанство  –  гр. София. Работи в сферата на авиацията – пилот.
 16. Катя Желязкова от гр. София – завършва „Предучилищна педагогика” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работи в сферата на образованието – учител в детска градина.
 17. Стефан Софиянски от гр. София – завършва „Финанси и право”. Работи в сферата на застраховането.
 18. Дилян Петров от гр. София – завършва „Медицина, финанси и застраховане”. Занимава се в сферата на застраховането.
 19. Рауна Герова от гр. София – завършва „Счетоводство, маркетинг и мениджмънт” в Университет за национално и световно стопанство – гр. София. Работи в сферата на услугите – счетоводител.
 20. Росица Павлова от гр. София – завършва Факултет по начална и предучилищна педагогика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
 21. Владимир Ковачев от София – завършва „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм” в Пловдивски университет „Па­и­сий Хи­лен­дар­ски“. Работи в сферата на услугите.
 22. Марита Сотирова от гр. София – завършва „Медицина” в Медицински университет – гр. София. Работи в сферата на здравеопазването – лекар
 23. Петър Бойчев от гр. София – завършва „Радиотехника” в Технически университет – гр. София. Работи в областта на образованието – преподавател
 24. Петър Христов от гр. София – завършва Факултет и колеж – гр. Сливен към Технически университет – гр. София. Инструктор.
 25. Лили Михайлова от София – студентка „Право“ в Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград.
 26. Станислав Топалов от София – завършва „Маркшайдерство и геодезия“ в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Работи в сферата на образованието – преподавател в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.
 27. Теодора Спасова от София – завършва „Телекомуникации“ в Технически университет – Варна, „Маркетинг“ в Бургаски свободен университет. Занимава се с професионално обучение в областта на застраховането и АТ мрежи.
 28. Галин Велчев от София – завършва „Подземно строителство“ в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Работи в областта на строителството, като Технически ръководител на инфраструктурни обекти.
 29. Добромир Георгиев от Добрич – завършва СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Добрич. Работи в областта на застраховането.
 30. Васил Русинов от София – алпинист.
 31. Татяна Русинова от София – завършва Начален учебен комплекс по култура – гр. София. Работи в сферата на образованието – начален учител в Начален учебен комплекс по култура – гр. София.
 32. Емил Савов от София – завършва „Строителство и архитектура” в Професионална гимназия по строителство „Пеньо Пенев”. Работи в сферата на строителството – Технически ръководител.
 33. Стоян Буюклиев от София – завършва „Публична администрация” във Великотърновски университет „ Св. св Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Административен и флийт директор.
 34. Стоян Гатев от София – завършва Професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров” гр. Сливница. Началник парк автомобили.
 35. Ростислав Яковов от София – завършва „Текстилен инженер“ в Технически университет – София. Работи в сферата на образованието – учител
 36. Петър Бонев от София – завършва Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“ – София. Работи в сферата на сигурността.
 37. Доц. Д-р Юрий Кучев от София – завършва „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Доктор по право – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, квалификация: „Приложение на 16-разрядни персонални компютри в контролната дейност“ – Научно-техническите съюзи – София, „Компютърно право – Рой Фрийд“ – Научно-техническите съюзи – София. Зам.-ректор в университет „Св. Климент Охридски“. Член на експертна група за правно-политически анализ – Министерски съвет.
 38. Радослав Тасев от София – завършва Професионална гимназия по транспорт.
 39. Емил Драганов от София – завършва „Право“ в Университет за национално и световно стопанство в гр. София. Занимава се със собствен бизнес.
 40. Атанас Йорданов от София – завършва „Бизнес администрация“ в Нов български университет – София. Работи в сферата на търговията.
 41. Атанас Берберов от София – завършва Държавна треньорска школа – София. Работи, като треньор по плуване.
 42. Анна Христова Пенкова-Нанкова– завършва „Застраховане“ и „Икономика на труда“ в Университет за национално и световно стопанство в гр. София, „Мениджмънт на образованието“ в Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград. Работи, като копирайтър. Автор е на детски книжки в областта на безопасността на движението. Автор е и на статии, във връзка с безопасността на движението по пътищата.
 43. Гроздан Караджов от София – завършва „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Депутат от 43-то Народно събрание. Член в Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, както и в комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.
 44. Златка Тодорова от София – завършва „Маркшайдерство и геодезия“ в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Работи, като организатор.
 45. Георги Гълъбов  от София – студент по „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работи, като помощник адвокат. Председател на Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Главен секретар на Националният научен експедиционен „Клуб Юнеско“ – България.
 46. Христина Рагева от София – завършва „ Бизнес администрация“ и „Данъчна администрация“ в Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград. Управител на агенция за подбор на персонал.
 47. Станю Георгиев от София – завършва „Двигатели с вътрешно горене“ в Професионална гимназия по Механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ – София. Работи, като автомеханик.
 48. Кирил Михайлов от София – завършва „Опазване на обществения ред и противодействие на престъпността“, Факултет „Полиция“ в Академия на МВР. Работи в областта на информационните технологии – IТ
 49. Деян Тодоров от с. Бистрица – София – завършва „Треньор по ски алпийски дисциплини“ и „Треньор за високи постижения“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ – София. Работи, като преподавател по ски в в Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
 50. Емил Георгиев от София – завършва в 23 СОУ „Фредерик Жолио-Кюри“– София. Професионален шофьор.
 51. Венцислав Георгиев от София – завършва „Управление на международни проекти“ в в Университет за национално и световно стопанство в гр. София. Професионален шофьор.
 52. Николай Младенов от София – завършва „Строителен инженер по пътно строителство“ в Университет по архитектура, геодезия и строителство гр. София. Работи, като строителен инженер – пътно строителство.
 53. Владимир Главчев от София – завършва „Машинист-монтьор“ в Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника – София. Работи, като шофьор.
 54. Станислав Ангелов от София
 55. Гергана Михова от София – завършва „Икономика и управление на териториалните системи“ в Университет за национално и световно стопанство в гр. София. Занимава се в сферата на икономиката – икономист.
 56. Петър Маринов от София – завършва „Английска филология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Работи, като филолог.
 57. Петър Димов от София – Специалист ГИС и обработка на информация
 58. Кирил Марков от София – завършва „Стратегическо и бизнес планиране“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов. Мениджър в дружество консултиращо строежи на спортни съоръжения и професионални настилки.
 59. Румен Кунов от София – завършва „Ревизор вагони“ във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“. Управител на фирма в областта на недвижимите имоти
 60. Нина Кунова от София – завършва „Фотография“ в Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – София. Брокер недвижими имоти.
 61. Рада Димитрова от София – завършва „Журналистика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Журналист, ПР.
 62. Александър Цветков от София – завършва Професионално училище по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ – София. Инструктор по спортно и безопасно шофиране и усъвършенстване на шофьорските умения
 63. Красимир Спиров от София – завършва „Автоматика“ в Технически университет – София. Работи в областта на образованието – преподавател.
 64. Росица Пангарова от София – завършва „Архитектура” в Университет по архитектура, строителство и геодезия – София. Работи, като архитект.
 65. Руслан Баждеков от София – завършва „История” и „Философия” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специализира урбанистика и безопасност на движението в Англия. Предприемач.
 66. Вася Петрова от София – завършва „Организация и управление на транспорта“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Работи в сферата на образованието – учител
 67. Деница Янева от София – завършва „Рехабилитация“ в Медицински университет – София. Работи, като рехабилитатор-ерготерапевт.
 68. Златко Златков от София – завършва „Информационни технологии“ в Университет по библиотекознание и информационни технологии – София. Работи, като координатор Логистика – международен транспорт.
 69. Ваня Гочева от София – завършва 26 Средно училище „Йордан Йовков“ – София. Работи в сферата на продажбите.
 70. Станислав Гуджев от София – завършва „Международни икономически отношения“ в Университет за национално и световно стопанство – София. Брокер.
 71. Вяра Славкова от София – завършва „Икономика на кооперациите“ в Университет за национално и световно стопанство – София. Работи, като счетоводител.
 72. Ивайло Плашев от София – завършва „Финанси и кредит“ в Университет за национално и световно стопанство – София. Работи в банковата сфера.
 73. Жулиета Софранова от София – завършва „Икономика, организация и управление в строителството“ в Икономически университет Варна. Работи, като икономист.
 74. Милена Михайлова от София – завършва „Английска филология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Работи, като преводач.
 75. Иво Борисов от София – завършва „Бизнес финанси“ в Международното висше бизнес училище – Ботевград. Работи в сферата на услугите – търговия. Председател на Сдружение с нестопанска цел „Клуб Форд България“.
 76. Олимпи Кътев от София –  Има висше образование по икономика. Областен управител на Софийска област от 2001 до 2005 г. Депутат от 40-то Народно събрание.
 77. Мариела Томова от СофияРаботи в сферата на образованието – учител.
 78. Димитър Тонев от София – завършва „Информационни технологии в съдебната администрация“ в Университет по библиотекознание и информационни технологии – София. Работи в сферата на логистиката.
 79. Проф. Петър Чаков от София – завършва „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дългогодишен преподавател в Академията на МВР. Автор е на много издания, свързани с проблеми по контрола на пътното движение. Експерт по пътна безопасност.
 80. Златко Стоев от София – завършва  Професионална гимназия „Капитан Петко Войвода“ гр. Димитровград със специалност „Минен електро-машинен монтьор“. Работи, като международен шофьор – шофьор на тежкотоварен камион над 12 тона.
 81. Жанет Хаджидимова от София – завършва „Консултант-продавач“ в  21 Средно училище „Христо Ботев“ – София. Управител
 82. Гл. Асист. инж. Димитър Петков от София – завършва „Ремонт и експлоатация на автомобили и трактори“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“, „Организация и безопасност на движението“ в Технически университет – София. Преподавател по безопасност на движението в Висш университетски колеж гр. Сливен. Има 50 годишен опит, като автоексперт.
 83. Явор Иванов от София – завършва „Информатика“ в Университет за национално и световно стопанство в гр. София, „Телекомуникации“ в Технически университет – Хeлзинки.  Занимава се в сферата на информационни технологии и приложението им в пътната безопасност. Създател на платформата „Карстори“ –  първата в България онлайн система , която заедно с водещи сервизи , гарантира обективна оценка на техническото състояние.
 84. Кънчо Димитров от София – работи в сферата на безопасността на движениетo по пътищата. Работи в системата на Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” повече от 20 години.
 85. Стоян Николов от София – завършва „Двигатели с вътрешно горене“ в Национален военен университет „Васил Левски“ гр. Велико Търново. Автоексперт. Работи в сферата на сигурността.
 86. Тома Грошевски от София – завършва „Маркетинг и реклама“ в Университет за национално и световно стопанство – София. Работи в сферата на безопасността на движението: участва в изграждането на детски площадки по БДП.
 87. Пламен Нешев от София – завършва „Организация и безопасност на автомобилния транспорт“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“. Преподавател – инструктор.
 88. Емил Георгиев от София – образование „Строителен инженер“ във Висше строително училище „Любен Каравелов“. Работи в сферата на строителството.
 89. Боряна Цветкова от София – образование „Стюардеса“ в Институт по въздушен транспорт – София. Мениджър е в сферата на услугите
 90. Златин Трендафилов от София – завършва „Технология и организация на транспорта“ във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София. Работи в сферата на образованието – преподавател.
 91. Павел Савов от София – завършва „Организация и управление на туризма“ и „Икономика на туризма“ в Колеж по туризъм – Благоевград
 92. Ивайло Доксев от София – завършва „Авиационна техника и технологии“ в Технически университет София. Работи, като компютърен специалист.
 93. Христо Пимпирев от София – Български учен и полярен изследовател. Професор по геология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.   Ръководител на ежегодните национални научни експедиции до Антарктика и Председател-учредител на Българския антарктически институт от 1993 г. до сега. Директор на Националния център за полярни изследвания от 2007 г. до сега. Участвал е в научни експедиции и научни изследвания. Преподава исторична геология и палеогеография, изнасял е лекции в САЩ, Португалия, Уругвай, Чили, Колумбия, Германия, Великобритания, Франция, Испания, Аржентина, Канада, Южна Корея и др. Автор е на 7 книги, 7 документални филма и над 250 публикации в реномирани български и чужди списания. Той е и първият българин, развял българското знаме на Южния полюс – на 8 януари 2013 г
 94. Мартин Андреев от София – завършва „Икономика“ в Нов български университет – София. Работи в сферата на услугите – икономист.
 95. Бояна Дряновска от София – завършва „Българска народна хореография“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Работи, като хореограф.
 96. Калин Ценов от София – завършва „Международен туризъм“ в Университет на Лийдс – Великобритания. Работи в облaстта на услугите – мениджър.
 97. Даниела Ненчева от София – завършва „Индустриален мениджмънт“ в Икономически университет – Варна. Работи, като директор изложби и бизнес развитие в Интер Експо Център.
 98. Стоил Вълков от София – завършва „Международни икономически отношения“ и „Управление на проекти“ в Университет за национално и световно стопанство – София. Работи, като специалист безопасност на транспорта.
 99. Владимир Вълчев от София – завършва „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“ в ПГ по механоелектотехника „Никола Й. Вапцаров“. Работи, като ИТ Архитект.
 100. Атанас Константинов от София – завършва „Право“ в Нов български университет. Работи, като юрист.
 101. Венцеслав Йонков от град София –  Завършва ВИИ „Карл Маркс“ в София, в специалност „Информатика“. Специалист е по информатика с опит от повече от 20 години, с международна практика от Германия и Гърция. Работи като програмист.

 

 

 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

 1. Йорданка Колева от гр. Стара Загора – майка на Даяна, загинала при ПТП.
 2. Д-р Христо Терзиев от гр. Стара Загора – завършва „Медицина” в Тракийски университет –  гр. Стара Загора. Работи в сферата на здравеопазването –  лекар.
 3. Мариана Терзиева от Стара Загора – завършва професионална гимназия профил „чуждоезиков“ – гр. Стара Загора. Работи в сферата на услугите – счетоводител.
 4. Йордан Йорданов от Раднево – завършва „Открита разработка на полезни изкопаеми и взривни работи“ в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ гр. София. Работи в областта на минно инженерството.
 5. Мария Добрева от Стара Загора – завършва „Маркетинг” ” във Великотърновски университет „ Св. св Кирил и Методий“. Работи в областта на образованието – учител, треньор.
 6. Митко Трайков от Стара Загора – завършва „Транспортна техника и технологии“ в Русенски унивелситет „Ангел Кънчев“. Работи, като инструктор.

 

 

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 1. Ивелина Атанасова от Търговище – завършва „Предучилищна педагогика“ филиал на факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ в гр. Благоевград. Работи в сферата на образованието – Директор на ДГ №2 „Осми март“ гр. Търговище.

 

ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

 1. Марин Желев от гр. Хасково – пътен инженер и работи в екип за изготвяне на транспортно-комуникационни анализи.
 2. Илия Запрянов от гр. Димитровград – завършва „Пътно строителство” в Тюменский Государственный Университет. Занимава се с пътно инженерство, одитор по пътна безопасност.
 3. Деляна Камбурова от Димитровград – завършва „Растителна защита“ в Аграрен университет – Пловдив. Агроном.
 4. Николай Каменов от Хасково – завършва „Право” във Великотърновски университет „ Св. св Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Работи в сферата на сигурността.
 5. Мончо Монев от Димитровград – завършва „Транспортни машини“ в Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт – Хасково. Пенсионер.

 

ОБЛАСТ ШУМЕН

 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 1. Тодор Тодоров от Ямбол – завършва „Автоматика, информационна и управляваща техника“ в Технически университет – Габрово. Преподавател е в Технически университет – Габрово.